Desiccant- ի սահմանում

Desiccant- ի սահմանում

Desiccant- ի սահմանումը.

Չեղիչը չորացման միջոց է: Քիմիական տեսակ, որը հավաքում է ջրի մոլեկուլները:

Այլընտրանքային ուղղագրություն.

Դիզայանտ

Վերադարձեք քիմիայի բառարան բառարանին